Списък на продуктите с марка Foma

FOMA e световен лидер в производството на фото филми от различен вид.

FOMA BOHEMIA spol. s.r.o.(Ltd.) или накратко FOMA е чехска компания, която води началото си от 1921 г. и е специализирана в производството на черно-бяли негативни и диапозитивни филми, фото хартия и материали от различен вид. FOMA произвеждат и филми за денталната рентгенография.

Активни филтри