СКЕНЕРИ

СКЕНЕРИ

Активни филтри

СКЕНЕРИ

Скенери за негативи, диапозитиви и черно-бели филми. Скенери за 35mm, 110, 120 среден формат. Скенери за дигитализиране на филмови архиви.